Személyes adatok védelmének az alapelvei

A Személyes adatok védelmének a szóban forgó alapelvei egyebeken kívül kiegészítik a Koulio kurzusok résztvevőire vonatkozó Üzleti Feltételeket és a Koulio academy Partnereire vonatkozó üzleti Feltételeket.

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Személyes adatok védelme alapelveinek a szükségleteire:

Társaság kifejezés alatt értendőa KOULIO WORLD s.r.o. /Kft./ társaság, melynek székhelye: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Statisztikai számjele: 19433522, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett Cégjegyzékben, részleg: C, betétszám: 386534, képviseli: Michaela Tešnarová, a társaság ügyvezetője, e-mail: info@koulio.com, weboldal: www.koulio.com.

Résztvevő kifejezés alatt értendőaz az ügyfél, aki elküldte a kurzus megrendelőjét vagy az eventre való jegyek megrendelését, és így valószínű, hogy a Társaság által megrendezésre kerülő kurzuson vagy eventen részt vesz vagy érdeke részt venni.

Partner kifejezés alatt értendő az olyan természetes vagy jogi személy, amely a Társaságnál reklámhelyet vagy kiállítási helyet vett bérbe azzal a céllal, hogy a Társaság által megrendezett eventen saját magát prezentálja, vagy melyet a Társaság megszólított, hogy vegyen részt az eventen vagy vegyen bérbe reklámhelyet saját maga prezentálásának céljaira.

Érdeklődő kifejezés alatt értendő a weboldal olyan látogatója, aki a Társaság által megrendezett tanfolyamon vagy eventen még nem vett részt, esetleg aki engedélyezte az információs körlevelek küldését. A jelen Alapelvekben a Felhasználó kifejezés lefedi a Látogatót, a Kiállítót és az Érdeklődőt is.

Szerződés kifejezés alatt értendőa Társaság és a Partner közt létrejött Marketing-propagációs szerződés.

2. A Társaság a képzésre és kapcsolat-létrehozásra irányuló eventek rendezője. Az alapelvekben a társaság által megrendezett egyes rendezvényekre az event/eventek kifejezés használatos.

3. A személyes adatok védelme alapelveinek a szövegezését a Társaság módosíthatja vagy kiegészítheti. Minden ilyen módosításról e-mailben a felhasználót legkevesebb 30 nappal a módosítások hatályba lépése előtt tájékoztatja.

II. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. A természetes személyként jelenlévő felhasználókra az Európai Parlament és tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete, a KOULIO WORLD s.r.o. társaság /székhelye: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2., statisztikai számjele: 19433522/ SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ALAPLVEI, a személyes adatok védelméről szóló általános rendelkezések (a jelen alapelvek úgy is, mint „GDPR”) vonatkoznak, miközben a szóban forgó Alapelvek azt szabályozzák, hogy a Társaság hogyan kezeli azok személyes adatait.

2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tanfolyam vagy az eventen való részvétel megrendelésének, a kiállítói jelentkezőlap elküldésével, az információs körlevél engedélyezésével vagy a Koulio academy weboldalának nézegetésével a Társaság megkezdi a személyes adatainak azon harmadik személyek általi feldolgozását, akiket a Társaság a feldolgozással megbízott. Mindig összhangban a jelen Alapelvekkel és a mi Cookie Policy szabályzatunkkal.

3. A Társaság kizárólag a Felhasználótól megszerzett személyes adatokat dolgozza fel. A Felhasználó a Társaság részére a hiánytalan, valós és aktuális, kizárólag az ő személyét érintő adatokat önkéntesen és tudatosan adja meg. Amennyiben a Felhasználó harmadik személyek adatait adja meg, felel azért, hogy az adatokat jogosultan kezeli, és nem sérti harmadik személyek jogait.

A Társaság a következő adatokat kezelheti:

A Partnereknél a következőkről van szó:

 • utónév és családnév
 • számlázási cím, statisztikai számjel és adószám
 • elektronikus postacím (e-mail)
 • telefonszám
 • honlapcím
 • munkabesorolás, amennyiben a Partner alkalmazottjáról van szó
 • érdeklődési körök a Koulión
 • a Koulio.com internetes oldalra/ról való belépés/kilépés időbélyegzője
 • azon berendezések IP-címei, melyekről a weboldalt nézegeti.

A Résztvevőknél a következőkről van szó:

 • utónév és családnév
 • számlázási cím, statisztikai számjel és adószám
 • elektronikus postacím (e-mail)
 • telefonszám
 • érdeklődési körök a Koulión
 • a Koulio.com oldalra/ról való belépés/kilépés időbélyegzője
 • azon berendezések IP-címei, melyekről a weboldalt nézegeti.

Az Érdeklődőknél a következőkről van szó:

 • elektronikus postacím (e-mail)
 • azon berendezések IP-címei, melyekről a weboldalt nézegeti.

5. A személyes adatok a Partnernél azon célból kerülnek feldolgozásra, hogy teljesítve legyen a Marketing-propagációs szerződés (a kiállítói jelentkezőlapok intézése, adminisztratív tevékenységek intézése a kiállítóhely bérlését érintően, tájékoztatás az eventen való kiállítást érintő technikai és szervezési ügyekről). Az e-mail és azon berendezések IP-címei, melyekről a Koulio weboldalait böngészik, a Társaság jogosult érdeke céljából kerülnek feldolgozásra (a KOULIO WORLD s.r.o. társaság /székhelye: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, statisztikai számjele: 19433522/ Kuliót érintő további eventjeiről, eseményeiről, vagy további eventekkel kapcsolatos partnereseményekről szóló tájékoztatás). A jelen bekezdés szerinti személyes adatok feldolgozása a Partner jelentkezési lapjának befogadásával kezdődik és a Szerződés befejezésétől számított 10 évig tart, ami megfelel az elévülési időnek vita keletkezésének esetére vonatkozóan a Szerződés teljesítése céljából történő feldolgozás esetében, és az adott event megvalósításának időtartama alatt, amennyiben a feldolgozás a Társaság jogosult érdeke céljából történik.

6. A látogatók személyes adatainak a feldolgozása a Szerződés teljesítése céljából történik (az eventre vagy tanfolyamra való belépő elkészítése, adminisztrációja és elküldése, tájékoztatás az eventeket vagy kurzusokat érintő szervezési és technikai ügyekről). Az e-mail és azon berendezések IP-címei, melyekről a weboldalakat böngészik, a Társaság jogosult érdeke céljából kerülnek feldolgozásra (a Társaság által rendezett további eventekről, hasonló partnereseményekről és biznisztevékenységekről szóló tájékoztatás). A jelen bekezdés szerinti személyes adatok feldolgozása a megrendelés befogadásával kezdődik és az event megvalósulásától számított 3 évig tart, vita keletkezésének esetére vonatkozóan a Szerződés teljesítése céljából történő feldolgozás esetében, és az adott event vagy tanfolyam megvalósításának időtartama alatt, amennyiben a feldolgozás a Társaság jogosult érdeke céljából történik.

7. Az Érdeklődők személyes adatainak a feldolgozása történhet a sütik mentése által, összhangban a mi Cookie Policy szabályzatunkkal, továbbá beleegyezés alapján a lentebb feltüntetett feltételek mellett.

III. ADATFELDOLGOZÁS BELEEGYEZÉS ALAPJÁN ÉS A BELEEGYEZÉS VISSZAVONÁSA

1. Az Érdeklődők fent feltüntetett személyes adatait a Társaság akkor is feldolgozhatja, ha ahhoz megkapja az Érdeklődő önkéntes és tájékoztatott beleegyezését. A helybérlés a Partner részére vagy a jegyértékesítés sosem kötődik a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezéshez.

2. A beleegyezés leggyakoribb formája a tickbox, az e-mail, vagy azt az érdeklődő e-mailben kért aktív lépésben adja meg. A beleegyezés megvalósul e-mail kitöltésével és az információs körlevelekre való bejelentkezéssel a koulio.com. honlapon.

3. A beleegyezés megadható különböző célokra, együtt vagy egyenként: hogy a Társaság e-mailben tájékoztathasson a tanfolyamról vagy eventről, azaz hogy küldhessen üzleti információkat, melyek a tanfolyamokat, eventeket, vagy a partneri eseményeket érintik (pl. Partnerek üzleti találkozója), annak ellenére, hogy az Érdeklődő még nem vett részt ilyen akción; hogy a Társaság a személyes adatokat használhassa a legrelevánsabb reklámok, és az eventekről és tanfolyamokról szóló információk kézbesítésére, egyebek közt a remarketing által is. Ilyen esetben harmadik személyek (főként a Google és a Facebook) a megadott személyes adatokat a rendelkezésre álló adatokkal fogják összekapcsolni és kombinálni, melyeket a jogszabályokkal összhangban szereztek meg.

4. A társaság a személyes adatokat a beleegyezés alapján az event vagy tanfolyam szervezése ideje alatt dolgozhatja fel. A feldolgozási határidő lehet rövidebb, ha az érdeklődő visszavonja a beleegyezését, mégpedig e-mail küldésével a következő címre: info@koulio.com.

5. Amennyiben az Érdeklődő a továbbiakban nem akar e-maileket kapni a Társaságtól, a körlevélről leiratkozhat az összes e-mail alsó részén lévő linkre kattintva. Ez sajnos nem lehetséges azon e-maileknél, melyek okvetlenül fontosak ahhoz, hogy ezeket a látogató vagy kiállító megkapja (pl. az eventek vagy tanfolyamok szervezési módosításairól szóló információk).

6. A körlevélről való leiratkozást a Társaság mindig a beleegyezés visszavonásának tartja a GDPR 7. cikkelye 3. bekezdésének értelmében, vagy a GDPR 21. cikkelye szerinti ellenvetési indítványozásának azon e-mailek esetében, melyeket a társaság a jogosult érdeke alapján küld ki.

7. A fenti bekezdések szerint megadott beleegyezés úgyszintén érvényes a Társaság által megbízott feldolgozókra is.

IV. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

1. A Társaságnak kötelessége, hogy a felhasználók részére a tanfolyamokról és eventekről a lehető legrelevánsabb információkat adja. Ezért kihasználhatja az IP-címeiket és egyéb azonosítóaikat, összhangban a Cookie Policy szabályzattal az elemzési webeszközök által, mégpedig a weblátogatás és az online térben való felhasználói viselkedés kiértékelésére, hogy individualizált információkat adjon a Társaság jogosult érdekén belül, valamint a megadott beleegyezés alapján.

2. A személyes adatok feldolgozására megadott határidő elteltével vagy a feldolgozásra való ok megszűnésével a Társaság azonnak törüli a személyes adatokat.

3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság maximálisan igyekezni fog, hogy ne kerüljön sor a személyes adatok más személyek általi kezelésére, de nem tartozik felelősséggel a Felhasználó felé a személyes adatok harmadik személy által illetéktelen kezeléséből származó károkért.

4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság a Google LLC, Kalifornia, USA, társaságtól származó Google Suite cloudos megoldást használja. A Google társaság a személyes adatok védelméről szóló európai előírásoknak megfelelő szerződéses függelékeket használ. A Társaság hagyja, hogy az adatokat a felhasználóinál legyenek mentve az Európai Unión belüli tárolóhelyeken. Nem kerül sor a személyes adatok harmadik országokba való átadására.

5. A Társaság a feldolgozás céljainak teljesítésére használja még a SmartEmailing szolgáltatást, melynek az üzemelése összhangban van a személyes adatok védelméről szóló európai előírásokkal, és melyek által az adatok átadhatók. Mindig viszont a feldolgozás céljának a teljesítésére.

6. A felhasználó berendezésére a sütik elsősorban a folyamatban lévő csatlakozás, a reklámok megszemélyesítése, a szolgáltatáskínálat és a felhasználói preferenciák megállapítása céljából lehetnek mentve, és a megszerzett adatokat is e célból lehet átadni a Seznam, Google és a Facebook szolgáltatásoknak, összhangban a mi Cookie Policy szabályzatunkkal.

7. A személyek adatok feldolgozására automatizált és nem automatizált módon is sor kerül. Az adatok alanya nem lesz az egyéni automatizált döntéshozatal tárgya.

8. A Felhasználónak a GDPR-rel összhangban joga van megszólítani a társaságot és olyan információt kérni, hogy milyen személyes adatait dolgozza fel a társaság, valamint kikérni az ilyen adatokhoz való hozzáférést, és ezeket aktualizáltatni vagy kijavíttatni, esetleg kérni az adatkezelés korlátozását, kikérni a feldolgozott személyes adatok másolatát, kérni bizonyos esetekben a személyes adatok törlését, és bizonyos esetekben a felhasználónak joga van azok hordozhatóságára. Az ún. jogosult érdek alapján történő kezeléssel szemben kifogás emelhető. Ha a társaság elutasítja a kifogásemelést, a felhasználónak joga van, hogy közvetlenül a Személyes adatok védelmének Hivatalához forduljon. A jelen rendelkezés nem érinti a felhasználó azon jogosultsága, hogy az indítványával a Személyes adatok védelmének Hivatalához forduljon.

9. A Felhasználó mindig tájékoztatja a Társaságot a személyes adatai változásáról, hogy csak az aktuális és hiánytalan adatokat kezeljék, mégpedig a Társaság kérésére és kérése nélkül is, amennyiben adatváltozásra kerül sor.

10. A Résztvevő és a Partner egyúttal a Társaság részére beleegyezését adja, hogy a megrendezett eventeken fotózott vagy videóra felvett felvételeken szerepelhet, beleértve a Társaság weboldalain és közösségi hálóin való közzétételébe is.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A személyes adatok kezelése alapjén vagy azzal kapcsolatban keletkező minden jogviszony a Cseh Köztársaság jogrendjéhez igazodik, tekintet nélkül arra, hogy honnét valósult meg a Társaság honlapjához való hozzáférés. A felhasználó és a Társaság közti, személyes adatok védelmével kapcsolatban keletkező esetleges viták megoldására a cseh bíróságok az illetékesek, melyek a cseh jogot fogják alkalmazni.

2. A jelen Személyes Adatok Védelmének az Alapelvei 2023. augusztus 1-ével lépnek hatályba.

Webdesign by