Mi a KOULIO

A Koulio egy olyan módszer, amelynek köszönhetően valóban megismeri saját magát és megtalálja az egyedülálló eredeti lényegét.

Gyakran előfordul, hogy a környezetből, a szülőktől, barátoktól, tanároktól, a sajtóból és közösségi médiákból, de még saját magától is elfogadunk olyan nézeteket, amelyek befolyásolják az életünket. Mindez elferdíti a környező világ és a saját magunk értékelését. Tudatosan és akaratlanul is. Az összes program beíródik a tudatalattinkba.

Hogyan műkődik a tudatalatti

A tudatalatti általában az emberi tudat azon részeként értendő, amely nincs tudatos kontroll alatt. Míg a tudat a pillanatnyi gondolatokkal, érzésekkel és benyomásokkal foglalkozik, a tudatalatti a háttérben dolgozik, és akaratunktól függetlenül befolyásolja a viselkedésünket, érzelmeinket és döntéseinket.

A tudatalatti különböző folyamatokból tevődik össze, ilyen például az érzéki behatásokból szerzett információk automatikus feldolgozása, az emlékek, emóciók és ösztönök tárolása és feldolgozása, valamint a testfunkciók – légzés, szívverés – irányítása.

A tudatalatti fontos szerepet játszik a szokások és viselkedési képletek kialakulásában. Például amikor valamit megtanulunk, vegyük például a kerékpározást, a tudatunk igyekszik megtanulni az új tevékenységet, de csak amikor azt kellőképpen begyakoroltuk, akkor válik tudatalatti készséggé, amelyet tudatos gondolkodás nélkül is el tudunk végezni.

A tudatalatti befolyásolja a döntéseinket és a viselkedésünket, például az érzelmeink, tapasztalatunk és ösztöneink alapján. Fontos tényezőt jelentenek ebben a múltban szerzett és az emlékezetünkben tárolt élményeink, amelyek automatikusan befolyásolják a gondolkodásunkat és a viselkedésünket.

Összefoglalva elmondható, hogy a tudatalatti fő szerepet játszik a dolgok meglátásában, a viselkedésünkben és a döntéseinkben.

A tudatalatti programokat összességükben úgy jellemezhetjük, hogy ezek a gömbök a karácsonyfánkon.

Ezeket a gömböket az életünk során felhalmozzuk, és ezáltal elveszítjük az egyedülállóságunkat. Miközben mindez a mások igazsága arról, hogy milyennek kell lennünk, mit kellene, és nem kellene tennünk. A gömbgyűjtésnek számos oka lehet. Gyerekkorban nem volt választási lehetőségünk. A felnőttek nézetei és tettei közvetlenül formáltak bennünket. Amit a nagyok mondtak, az ellen nem élhettünk érvekkel. Hogy eleget tegyünk mások elvárásainak, meggyőztük magunkat, hogy akkor leszünk tökéletesek, ha egyetemi oklevelet szerzünk, példás házasságban élünk legalább két gyermekkel, boldognak mutatkozunk, látástól vakulásig dolgozunk, nem panaszkodunk, és nem lógunk ki a sorból, stb. Így aztán a mások elvárásai teljesítése során teljesen elnyomtuk a saját ÉN-ünket.

Amikor reggel belenéz a tükörbe, tudja, hogy tényleg saját magát látja-e? Vagy a begyűjtött gömbök alkotta szemüvegen keresztül néz és már nem is képes a valódi önmagát látni?

Valóban a saját életét éli a saját nevében, mint egy egyedülálló fa az erdőben, vagy egy gömbökkel agyondíszített karácsonyfaként tengődik?

MI A GOLYÓTLANÍTÁS

Amennyiben megállapította, hogy karácsonyfaként éli az életét, akkor itt van az Ön számára a megfelelő KOULIO módszer. Soha nem veszünk ki Önből – a tiszta fa-lényegéből – semmit. Megtanítjuk mindenre, ami ahhoz szükséges, hogy saját maga legyen képes kikapcsolni az összes tudatalatti gömb formájú programot. Mindig csak a karácsonyfájával fog dolgozni, hogy az Önben található fa érvényesüljön és szabadon, korlátozások nélkül élhessen. A fa valódi lényege a gömbök alatt rejtőzik.

A GOLYÓTLANÍTÁS az a folyamat, amikor felismeri a saját gömbjeit, majd azokkal dolgozik. A gömbök száma nagy és meghatározzák az életét. Hordozzák mindannak a kézjegyét, ami a múltban – a születésétől máig – Önnel történt.

A Koulio módszer megtanítja arra, hogy hogyan tudja a korlátozó dolgokat egyszerűen, gyorsan, hatékonyan és véglegesen elengedni.

Webdesign by