Co je KOULIO

Koulio je metoda, díky které skutečně poznáte sami sebe a objevíte svoji jedinečnou originální podstatu. 

Často dochází k tomu, že z okolí, od rodičů, přátel, učitelů, z médií a sociálních sítí, kamarádů aj. přijímáte názory, které ovlivňují váš život. Toto vše vám zkresluje pohled na okolní svět a vás samotné. Vědomě i nevědomě. Všechny programy se vám zapisují do podvědomí. 

Jak funguje podvědomí

Podvědomí je obecně chápáno jako část lidské mysli, která je mimo vědomou kontrolu. Zatímco vědomí se zabývá okamžitými myšlenkami, pocity a vnímáním, podvědomí pracuje v pozadí a ovlivňuje naše chování, emoce a rozhodování bez našeho vědomí. 

Podvědomí se skládá z různých procesů jako je například automatické zpracovávání informací ze smyslových vjemů, ukládání a zpracovávání vzpomínek, emocí a instinktů a také řízení tělesných funkcí, jako je dýchání či srdeční tep. 

Podvědomí hraje důležitou roli v tvorbě návyků a vzorců chování. Například, když se něco naučíme, jako je jízda na kole, naše vědomí se snaží naučit se novou dovednost, ale až když ji dostatečně procvičíme, stává se z ní podvědomá činnost, kterou zvládáme bez vědomého myšlení. 

Podvědomí ovlivňuje naše rozhodování a chování, například na základě našich emocí, zkušeností a instinktů. Důležitým faktorem jsou naše minulé zážitky, uložené v naší paměti, automaticky ovlivňující naše myšlení a chování.

Celkově lze říci, že podvědomí hraje hlavní roli v našem vnímání, chování a rozhodování. 

Všem podvědomým námi vytvořeným či získaným programům říkáme kuličky na vánočním stromečku. 

Tyto kuličky si v životě na sebe „nakoulíme“, a tím ztrácíme svou jedinečnost. Přitom jsou to pravdy druhých: jací máme nebo naopak nemáme být, co pro nás je nebo není dobré, co bychom dělat měli a neměli. Důvodů a situací k nabalování kuliček bylo a je mnoho. V dětství jsme neměli na výběr. Bezprostředně nás formovali názory a činy dospělých. To co řekli autority bylo bez argumentů. Abychom se zalíbili druhým, přesvědčili jsme sami sebe, že budeme dokonalí, když vystudujeme vysokou školu, budeme žít v ukázkovém manželství, minimálně se dvěma dětmi, budeme se tvářit šťastně, makat od nevidím do nevidím, nebudeme si stěžovat a příliš vyčnívat z davu atd… A tak jsme v zápalu snahy naplnit očekávání jiných, úplně potlačili své vlastní JÁ.

Když se ráno podíváte do zrcadla, víte, jestli jsme to opravdu vy? Nebo se na sebe díváte skrze kuličkové brýle a již ani nedokážete vidět sami sebe, takoví jací doopravdy jste nebo byste rádi byli a bojíte se, že vás za to budou ostatní soudit?

Opravdu tedy žijete svůj život, sami za sebe jak svobodný strom v lese nebo obtěžkáni kuličkami jako krásný vánoční strom žijete podle někoho jiného, podle společenských norem, podle přání rodičů, podle očekávání okolí?

CO JE ODKOULOVÁNÍ

Pokud jste zjistili, že žijete jako vánoční stromeček, je zde pro vás vhodná metoda KOULIO. Nikdy nevezmeme nic z vás – z vaší podstaty čistého stromečku. Naučíme vás vše tak, ať si sami dokážete vypnout všechny podvědomé programy ve formě tzv. kuliček. Vždy budete pracovat jen sami se svým vánočním stromečkem tak, aby byl zase čistý bez programů někoho jiného a vy se tak budete moci projevit a žít svobodně bez omezení. Pravá podstata vašeho stromu je ukryta pod vrstvou nejrůznějších kuliček.

ODKOULOVÁNÍ je proces rozpoznání vašich kuliček a následného zpracování.  Kuliček je hodně a velmi ovlivňují váš život. Nesou zápisy všeho, co se stalo ve vaší minulosti od narození až do dnešního dne.

Koulio metoda vás naučí jak vše, co vás omezuje propustit jednoduše, rychle, účinně a navždy.

Webdesign by